Mua bán thẻ điện thoại, thẻ game, nạp tiền topup
ĐỔI THẺ CÀO
SieuThiCard247.Com - Website Đổi Thẻ Cào ThànhTiền Mặt Lưu ý nên đọc :  ►Web được vận hành bởi Lưu Hồ Anh Khoa ( Ka ) ►Rút tiền tự động về ngân hàng - momo không mất phí. ►Thẻ cần ghi đúng Seri, Cố  tình ghi sai sẽ không xử lý. ►Sai mệnh giá trừ - 50% mệnh giá trị nhỏ hơn của thẻ. ►Không nhận đổi thẻ ăn cắp, lừa đảo, không rõ nguồn gốc . Phát hiện khóa vv ►Nghiêm Cấm lợi dụng hệ thống rửa tiền , nạp tiền sang hệ thống thư 3. Liên Hệ Hỗ Trợ - Facebook : Tại Đây
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 10.5% 11.5% 11.5% 11.4% 11.4% 11.4% 11.5% 11.5% 12.5%
Đại Lí 10.4% 11.4% 11.4% 11.3% 11.3% 11.3% 11.4% 11.4% 12.4%
Đối Tác 10.3% 11.3% 11.3% 11.2% 11.2% 11.2% 11.3% 11.3% 12.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 6%
Đại Lí 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 4%
Đối Tác 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 17.4% 17.4% 17.4% 16.9% 15.2% 14.4% 13.9% 13.4% 6%
Đại Lí 17.3% 17.3% 17.3% 16.8% 15.1% 14.3% 13.8% 13.3% 4%
Đối Tác 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15% 14.2% 13.7% 13.2% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 6%
Đại Lí 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 4%
Đối Tác 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 9.4% 9.4% 12.2% 9.4% 9.4% 9.4% 12.2% 9.4% 9.4%
Đại Lí 9.3% 9.3% 12.1% 9.3% 9.3% 9.3% 12.1% 9.3% 9.3%
Đối Tác 9.2% 9.2% 12% 9.2% 9.2% 9.2% 12% 9.2% 9.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%
Đại Lí 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8%
Đối Tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 6% 9.2% 6% 9.2% 9.2% 9.2% 6% 9.2% 6%
Đại Lí 4% 9.1% 4% 9.1% 9.1% 9.1% 4% 9.1% 4%
Đối Tác 3% 9% 3% 9% 9% 9% 3% 9% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12.4% 12.4% 6% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Đại Lí 12.3% 12.3% 4% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3%
Đối Tác 12.2% 12.2% 3% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, THẺ GAME GIÁ RẺ

► Nạp trực tiếp vào các trò chơi của TEAMOBI, Hệ thống nạp tự động, Nạp ngay tại đây: Toup Carot (Giftcode)

► Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách.

► Nếu Chưa Có Thẻ Hoặc Gặp Lỗi Hiển Thị Thẻ Liên Hệ ADMIN : Tại Đây